Detské opatrovateľské centrum DÚHA - Lúčky (okres RK)

Vitajte!

Ak ste nezohnali jasle alebo MŠ v Ružomberku a jeho okolí a plánujete návrat do zamestnania, sme tu pre Vás.
Centrum je otvorené aj počas prázdnin.

Informácie

Detské opatrovateľské centrum Dúha je centrum rodinného typu s malým počtom detí. Poskytujeme celodennú, poldennú aj hodinovú starostlivosť o Vaše deti bez obmedzenia veku. Ak je to potrebné vieme zabezpečiť aj opatrovateľskú službu mimo prevádzkových hodín.
Našim zámerom je vytvoriť príjemné prostredie pre Vaše deti, kde sa bude všestranne rozvíjať ich osobnosť a individualita. Doprajeme im veľa pobytu na čerstvom vzduchu (ihrisko s preliezkami a pieskovisko vo dvore).

Ak máte záujem umiestniť Vaše dieta do nášho centra, neváhajte nás kontaktovať, aby sme sa mohli čo najviac priblížiť Vašim očakávaniam.

Stiahnuť prihlášku:

Možnosť čerpania príspevku pre zárobkovo činných rodičov (deti do veku 3 rokov) až do výšky 280 € mesačne podľa novely zákona č. 561/2008 z.z.

Stiahnuť žiadosť:

Režim dňa

Čas Aktivity
06:00 - 08:30 Príchod detí, voľné hry
08:30 - 09:00 Desiata, hygiena
09:00 - 10:00 Výchovné aktivity,
malé batoľatá spánok
10:00 - 11:30 Pobyt vonku
11:30 - 12:15 Hygiena, obed
12:15 - 14:30 Odpočinok, spánok
14:30 - 15:00 Hygiena, olovrant
15:00 - 17:00 Voľné hry podľa záujmu detí,
odchod domov

Cenník

Pravidelné formy opatrovania Cena
Celodenná starostlivosť o dieťa 14€ /deň
Poldenná starostlivosť o dieťa 10€ /deň
 
Nepravidelné formy opatrovania Cena
Celodenná starostlivosť o dieťa 20€ /deň
Poldenná starostlivosť o dieťa 12€ /deň
Hodinová starostlivosť o dieťa 4€ /hodinu
Starostlivosť o dieťa mimo prevádzkových hodín* po dohode
 
Stravovanie je zahrnuté v cene opatrovania  

*Možnosť dohodnúť večerné, nočné alebo víkendové opatrovanie!

Fotogaléria

Kontaktné údaje

Detské opatrovateľské centrum DÚHA
Eva Uhrinová
Lúčky 362
034 82 Lúčky

Telefón: 0905 541 351
E-mail: info@doc-duha.sk